Tutorverksamhet

En tutor är ett patentombud eller en IP-jurist med minst fem års yrkeserfarenhet. Tutorn
ska under kandidatens praktiska utbildning fungera som handledare. Den som åtar sig
uppdraget som tutor måste göra det i samförstånd med sin arbetsgivare och bör tillåtas
att avsätta lämplig tid för tutoruppdraget.

Då ett tutoruppdrag inflyter, kommer IP-akademin att förmedla detta och dessutom tillse
att ekonomisk ersättning utgår till den som tar på sig uppdraget som tutor, vilket t.ex.
kan bestå i att agera lärare eller handledare.

Tutorerna ska vara välutbildade och erfarna ombud och godkännas för sina uppgifter.

Det mest lämpliga för kandidaten är att tilldelas en tutor inom den egna organisationen.
De byråer och företag som inte har egna tutorer vänder sig till IP-akademin för hjälp.

Är du intresserad av att bli tutor? Ta gärna kontakt med oss för mer information.

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.