Auktorisationer

Auktoriserat IP-ombud

Ett auktoriserat IP-ombud är den som är enskild medlem av Sveriges IP-ombuds Samfund, IPS. 

IPS organiserar alla auktoriserade IP-ombud som är verksamma i Sverige inom det industriella
rättsskyddet och främjar därmed en internationellt sett hög kompetensnivå hos ombudskåren.

Information om hur man blir medlem i IPS samt deras etikregler, som du ska godkänna i din
ansökan, finns på www.ip-samfundet.se.

IP-akademin har tillkommit på initiativ av bl a IPS för att erbjuda utbildning som gör det möjligt
för svenska IP-specialister att bevara kompetensen på en hög internationell nivå. På så sätt
får svenskt och utländskt näringsliv vid behov av rådgivning och tjänster inom immaterialrätt
tillgång till tjänster av god kvalitet i Sverige.

IP-akademins utbildningslinjer för ingenjörer och jurister ska utgöra grunden för de
kunskapskrav
som förutses för en auktorisation som IP-ombud.

Auktoriserat Patentombud

Patentombudsnämnden hanterar auktorisationen och tillsynen över auktoriserade patentombud.

Diplomering av Patentassistenter

Sedan tidigare har patentassistenter som har klarat ett utbildningsprogram med examinationer
kunnat bli diplomerade och IP-akademin har administrerat denna diplomering. Det arbetas med
att hitta nya former för diplomeringen och för registret över diplomerade assistenter.

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.