Utbildning för blivande Patentombud

IP-akademin utbildar civilingenjörer och naturvetare med motsvarande teknisk utbildning till patentombud. I programmet ingår också området mönster/designskydd. Utbildningslinjen innefattar handläggning av olika typer av patentärenden och mönster/designskydd. Utbildningen är uppdelad i ett flertal kurser och delmoment. För juridiska kurser hänvisar vi till Fakultetskurser.

Delkurserna är också öppna för deltagare som önskar utbildning enbart i vissa avsnitt. Det kan gälla komplettering av sin kompetens eller ett speciellt intresse inom ett kunskapsområde.

Erforderliga förkunskaper

För varje kurs anges vilka förkunskaper vi anser man bör ha för att ha störst nytta av kursen. För att kunna få behörighet inför en IP-myndighet krävs i vissa fall dessutom en godkänd teknisk utbildning eller praktik. Så är det för att kunna genomföra EQE-examen. Kurserna ges på svenska om inget annat anges.

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.