Auktorisation av patentombud

Patentombudsnämnden

Den 1 juli 2010 bildades en ny myndighet, Patentombudsnämnden. Nämnden hanterar auktorisationen
och tillsynen över patentombuden. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och
ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över de auktoriserade patentombuden.

Information om Patentombudsnämnden finns på deras hemsida.

För att bli auktoriserat patentombud måste man klara en examination. Information om denna finns på
Patentombudsnämndens hemsida. Här kan du läsa om förberedande kurser inför denna examination.

Auktorisationen innebär bl a att tystnadsplikten är reglerad.

IP-Samfundet

Sveriges IP-ombuds Samfund, IP-samfundet, organiserar både patentombud och IP-jurister.
IP-samfundet auktoriserar också IP-ombud, främst jurister. Information om auktorisationen hittar du här.

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.