Patentadministration grundkurs

 

Kursbeskrivning

Kursen pågår under 2,5 dagar och fokus ligger på patentassistentens roll från idé till patentansökan. 
Föreläsarna går igenom grunderna i patentadministration och tar upp det viktigaste inom PCT, EPC
och Sverige. Under kursens gång kommer det även finnas tillfälle till utbyte av erfarenheter. Ett
studiebesök till PRV ingår i programmet samt en gemensam middag efter dag 2 för de som vill.

Kursen är certifierad av  sepaf logo web från och med 2016.

Kursinnehåll

 • Grundläggande om patent
 • Vad kan skyddas?
 • Inblandade parter vid en patentansökan; patentombudets/patentassistentens roll
 • Kommunikationsflödet mellan uppdragsgivare-patentkonsult-patentmyndighet
 • Från idé till patentansökan i Sverige
 • Prioritet, frister, avgifter, blanketter och beslut på PRV
 • Schematisk genomgång av ett ärendes gång på PRV, såväl nationellt som internationellt
 • PCT, EPC och PRVs roller i det internationella samarbetet
 • Generell genomgång av årsavgifter och informationssökning på nätet
 • Förvaring av handlingar/ärendehantering/registrering

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.