Grundutbildningar

Att skriva patentkrav

Att skriva patentkrav är upplagd kring praktiska övningar på engelska, åtföljda av diskussioner. Kursen ger en inblick i hur en patentansökan ska utformas och vad man ska tänka på när man formulerar patentkrav.
Hur mycket ska man beskriva? Hur beaktar man kundens behov bäst, finns det en vedertagen
terminologi och hur hanterar man den kända tekniken?

Läs mer här

Patent Grund

Kursen är en grundutbildning i handläggning av patentärenden med fokus på grundläggande begrepp
inom patenträtten och på den övergripande proceduren, samt på svensk lagstiftning och praxis.

Läs mer här

Patent Internationellt

Kursen behandlar patenthandläggning internationellt med fokus på EPC och PCT. Den berör även patentpraxis i USA och Japan, samt ger en översikt över andra internationella avtal och organ.
Patent internationellt är en fortsättning på kursen Patent Grund.

Läs mer här

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.