Patent Grund

Kursbeskrivning

Kursen är en grundutbildning i handläggning av patentärenden och vänder sig till dig som arbetar som ombud på patentbyrå, på patentavdelning inom industrin, och till dig som arbetar som patentkoordinator eller motsvarande. 

Fokus ligger på grundläggande begrepp inom patenträtten och på den övergripande proceduren, samt
på svensk lagstiftning och praxis. Studiebesök på PRV och Patent- och marknadsdomstolen ingår.

Patent Grund är indelad i två block om fyra och två dagar. Kursen innehåller en serie lärarledda övningar, för att ge en fördjupad inblick i gällande praxis. Den innefattar även hemuppgifter, som delas ut under Del I och rättas/kommenteras i samband med genomförandet av Del II.

Kursen är certifierad av  sepaf logo web  från och med 2016.

Kursinnehåll:

Vad är patent?

Varför patent/hur kan patent användas?

Patenterbarhet

Nyhet/uppfinningshöjd

Patentansökans innehåll/formella krav på ansökan

Patentkrav

Ombudsrollen - samarbetet kund/ombud

Vägen till patent i Sverige

Föreläggande/svaromål

Erinran, invändning

Överklagande

Kort om domstolsförfarandet

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande förkunskaper krävs med en grundläggande kännedom om de olika typerna av immaterialrätt rekommenderas, t ex genom PRV:s orienterande kurs om patent, varumärke och mönster.

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.