Patent Internationellt

Kursbeskrivning

Kursen är en fortsättning på IP-akademins kurs Patent Grund och behandlar patenthandläggning internationellt. Kursen vänder sig till dig som arbetar som ombud på patentbyrå, på patentavdelning
inom industrin, och till dig som arbetar som patentkoordinator eller motsvarande. Kursen är i högsta
grad relevant för dig som har för avsikt att på sikt bli statligt auktoriserat patentombud.

Kursen har fokus på EPC och PCT, men berör även patentpraxis i USA och Japan, samt ger en översikt
över andra internationella avtal och organ.

Flera lärarledda övningar ger en fördjupad inblick gällande praxis. Kursen innefattar även en hemuppgift, som delas ut under dag ett och gås igenom sista dagen.

Kursen är certifierad av  sepaf logo web  från och med 2016.

Kursinnehåll

 • EPC
 • PCT introduktion
 • Patentpraxis i USA
 • Patentpraxis i Asien med tonvikt på Japan, Kina, Korea och Indien
 • Hur kan de olika systemen utnyttjas tillsammans för bästa resultat utifrån en
  sökandes specifika behov.

Förkunskaper

Grundläggande kännedom om de olika typerna av immaterialrätt och om patentsystemet
motsvarande de kunskaper som ges i Patent Grund är en förutsättning.

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.