Metodik, EQE B-delen

 

Kursbeskrivning för nya B-delen

Från och med 2017 kommer B-delen inte längre att vara uppdelad på kemi respektive elektro/mekanik. På samma sätt som för C-delen kommer alla kandidater att göra samma B-delar (och A-delar).

Detta medför en del ändringar som kandidater måste vara väl medvetna om:

Enligt EPO blir det en återgång till grunderna - d.v.s. att utvärdera kandidaternas förmåga när det gäller

 • grundläggande kravskrivning
 • bedömning av uppfinning och känd teknik
 • att argumentera för att ändrade patentkrav uppfyller formella och substantiella krav
 • att ta till sig information från tentapapperen

Det sistnämnda har alltid varit viktigt men i ännu högre grad nu.

Teknikområdet

Sammanslagningen kommer att kräva anpassning av alla kandidater. Tentauppgifterna kommer att väljas bland vardagsföremål som alla känner till. Däremot kommer uppgifterna att ha element av både kemi och elektro/mekanik. Till exempel kan kandidaten behöva hantera intervaller, även som icke-kemist. Kemister behöver träna på att hantera ritningar.

Kursens upplägg

Kursen inleds med en presentation av B-delen. Tyngden ligger på hur man bäst hanterar de olika dokumenten som ingår i tentan och hur svaret ska utformas. Därefter tillämpas metoden i arbete med en exempeltenta, anpassad till det nya formatet.

Efter kursen görs en gammal B-del som hemuppgift, vilken sedan kommenteras individuellt.

EPO har gjort en övningstenta för varje del, som finns här.

Förkunskaper

Goda kunskaper om begrepp inom patenterbarhet och kravtolkning, såsom nyhet, uppfinningshöjd och det patenterbara området. Grundläggande kunskaper om hur en patentansökan ska utformas.

 

Kurser på gång

här tycker våra kursdeltagare

 • "IP-akademins kurser har ett
  relevant innehåll med en bra balans
  mellan föreläsningar och övningar."

 • "Kravanalys - en av de mest givande kurser jag gått.
  Ska bli mycket intressant att tillämpa i mitt
  dagliga jobb."

 • ”Föreläsare från olika delar av IP-världen
  på olika delar av kurserna gör att man som
  deltagare får en mer nyanserad helhetsbild.”

 • ”IP-akademins kurser har ett gediget och relevant
  innehåll för mig som patentingenjör inom industrin.”

 • "IP-akademins kurser är ett utmärkt tillfälle att tillägna
  sig relevanta kunskaper inom IP-området och samtidigt
  utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen."

 • "Kursen Metodik för C-delen gav mig flera praktiska tips på hur man ska angripa tentan och en bättre förståelse för hur jag skulle strukturera och fokusera mina egna förberedelser inför tentan."

 • "Kravanalys var den bästa kursen jag deltagit på hittills.
  Ofta finns något pass man skulle vilja byta ut, men i denna
  kurs kändes allt relevant."

 • "Föreläsarna på IP-akademins kurser kommer från några av de mest intressanta byråerna i Sverige. Det har varit både inspirerade och lärorikt för mig att delta i deras föreläsning."

IP Akademin | Telefon 0708 808 342 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.